Dokuz Eylül Üniversitesi
Ticarileştirme Portföyü

Sağlık

Gözyaşı Gözyaşı Glukoz Seviyesi Algılayıcı Kontakt Lens Tasarımı Seviyesi Algılayıcı Kontakt Lens Tasarımı


Teknik Alan

Patentin konusu; kan glukoz seviyesi ile korele olarak gözyaşı glukoz seviyesi arttığı zaman renk değiştirerek sinyal veren bir kontakt lens tasarımıdır. Daha önceki tasarımlardan farklı olarak, kontakt lens üzerindeki bir algılayıcı noktanın değil, lensin tamamının kendiliğinden renk değiştirmesini sağlayacak şekilde, biyo-algılayıcı lens materyalinin tüm yüzey alanına homojen dağıtılmıştır. Lensi takan hasta görüntüsündeki renk değişiminden veya hasta yakınları hastanın gözbebeklerinin görünür rengindeki değişimden, herhangi bir ölçüm cihazına ihtiyaç duymadan, kan şekerinin yükselmiş olduğu uyarısını alabileceklerdir. Hastalar baskın-olmayan tek gözlerine uygulayacakları biyo-algılayıcılı kontakt lensleri ile etraftaki renk değişimini algılamalarına rağmen görme keskinliklerine akut ve günlük hayatı engelleyici bir değişiklik olmayacaktır. Gözyaşı glukoz seviyesi yüksekliğinin şiddetinin kantitatif bir şekilde algılanabilmesi amacıyla bir renk paleti oluşturulacaktır. Bu palet, glukoza farklı afinitesi olan farklı kromofor-biyosensörlerin kontakt lens üzerine yerleştirilmesi ile oluşturulacaktır. Bu kontakt lensi kullanan hastalar, glukoz seviyesinin hangi aralıkta yüksek olduğuna dair bir fikir sahibi olacaktır; dilerlerse bir cep telefonu aplikasyonundan kantitatif olarak gözyaşı ve glukoz seviyesini öğreneceklerdir.

Özet

Buluş, diyabet hastalarının kullanımına yönelik olup, üzerinde yer alan biyosensör ile gözyaşındaki glukoz seviyesinin takibinin gerçekleştirildiği, nano-teknoloji ürünü bir çeşit kontakt lens ile ilgilidir.

Avantajları

  • Sürekli izleme,
  • Girişimsel olmayan monitörizasyon,
  • Ekstra bir el cihazına mecbur olunmaması,
  • İstenirse cep telefonu aplikasyonu ile kantitatif olarak gözyaşı ve kan glukoz seviyesinin ölçülebilmesi,
  • Piyasada varolan silikon hidrojel kontakt lenslere kaplama şeklinde uygulanabildiği için yeni lens üretim hattı oluşturmaya gerek duyulmaması.

Fikri Mülkiyet Hakları

İNCELEMELİ PATENT olarak TESCİL edilmiştir.

Patent No: TR 2015 17446

Teknoloji Hazırlık Seviyesi

TRL-4: Teknolojinin laboratuvar ortamında doğrulanması tamamlandı. Buluşun prototipi mevcuttur.

Tamamlanan testler

Kromofor biyosensör sentez çalışmaları, gözyaşı PH seviyesine uygun nötral pH değerinde fonksiyonellik ve glukozla tepkimede renk değişikliğini kantifiye etmek amacıyla spektrofotometrik incelemeler, kontakt lense adsorpsiyon yöntemiyle kaplama uygulanması, biyosensör ile kaplanmış kontakt lenslerin glukoz ile in vitro ortamda tepkimeye girerek verdiği renk değişimi testleri tamamlandı.

Tamamlanacak olan testler

Yeni sentezlenen kromofor biyo-sensör maddelerin birleştirilmesi ile renk paletinin oluşturulması ve farklı glukoz konsantrasyonlarında renk değişimi skalasının titrasyonu (UV-VIS spektroskopisi), renk paletinin kontakt lens polimerine empregnasyonu ve/veya hazır silikon hidrojel kontakt lense kaplama yapılması (NMR, FT-IR, TGA, DSC, kütle spektroskopisi analizleri sonrası UV-VIS spektroskopisi ile glukoz varlığında absorbans değişimleri ve boyanın lensten dışarı difüzyonu incelemesi), nihai ürünün toksisite testleri (ex vivo Bovine Corneal Opacity and Permeability Test (BCOP testi), OECD 405 klavuzuna göre in vivo hayvan testleri)  ve etkinlik testleri (ISO 15197: 2013 standardına uygun olarak tavşanlarda farklı kan ve gözyaşı glukoz seviyelerinde, kontakt lenslerin renk değişiminin saptanması), renk değişiminin Android ve iOScep telefonu aplikasyonlarından tesbiti ve analizi için mobil uygulama geliştirilmesi.

PDF
TGB-1 Tınaztepe Yerleşkesi

Doğuş Caddesi No: 207/Z DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir Türkiye
+90 (232) 301 97 97
detto@deu.edu.tr
info@depark.com