GİRİŞİMCİ

 

Değerli Girişimcimiz;

DEPARK/DETTO olarak biz, Türkiye ekonomisinin sizler sayesinde gelişme ve büyüme gösterdiğinin farkındayız. Bu büyüme ve gelişmenin en önemli unsurunun da bilgi ve yenilik aktarımı, teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu girişimlerde yer alan sizlerin yanında olabildiğimiz ve kolaylaştırabileceğimiz her süreç bize gurur ve çalışma şevki verecektir.

Küreselleşme olgusunun getirdiği yoğun rekabet, artan piyasa baskısı, değişen müşteri talep ve beklentileri, değişen teknolojiler gibi faktörler girişimcileri ve firmaları, yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirerek işletmeler kurmaya, katma değerli ürün veya hizmetler üreterek piyasada kalabilmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla yoğun rekabetin yaşandığı ortamlar girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için bilgi, yetenek, yaratıcı düşünme ve deneyime sahip insanların birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK), Bambu Ön Kuluçka Hızlandırma Merkezi ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), Dokuz Eylül Üniversitesi şemsiyesi altında tüm çalışanları ile girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunmaktadır. Bu katkıyı sunarken TÜBİTAK’tan alınan proje destekleri en önemli kaynaklarımızı oluşturmaktadır. Tüm bu destek ve motivasyon ışığında, sizlerin zorlu süreçlerinde ekibimiz, siz değerli girişimcilerimize iş fikrinizin olgunlaştırılması, iş planı hazırlama, iş modeli geliştirme, Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerinin uygulanması süreçlerinde kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynamakta ve farklı aşamalarda destekler sağlayarak çözüm önerileri sunmaktadır.

Bambu Ön Kuluçka Hızlandırma Merkezi girişimcilere ve ön kuluçkalara yönelik hizmetler verir. Ayrıca Hızlandırma Programı kapsamında girişimci adaylarının projelerini geliştirebilmeleri amacıyla çeşitli eğitimler verilmekte, mentorluk desteği sağlanmakta, girişimcinin ihtiyaçları doğrultusunda destekler sağlanmaktadır. Ayrıca networke yönelik etkinlikler, atölye çalışmaları ve çeşitli seminerler gerçekleştirilmektedir.

Çalışmalarımız “iş fikri hızlandırma” “ön kuluçka” ve “kuluçka” gibi üç ana başlıkta ifade edilebilmektedir.
TGB-1 Tınaztepe Yerleşkesi

Doğuş Caddesi No: 207/Z DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir Türkiye
+90 (232) 301 97 97
detto@deu.edu.tr
info@depark.com


TGB-2 Balçova/Sağlık Teknoparkı (Yönetim)

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi Mithatpaşa Cad. No:56-20
DEPARK Zeytin Binası Balçova 35340 İzmir Türkiye
+90 (232) 412 80 00
detto@deu.edu.tr
info@depark.com