Ön Kuluçka

Bambu Hızlandırma eğitimine kabul edilen ve ardından sunumuyla jürinin onayını alan girişimcilerimiz Bambu Ön Kuluçka Programına kabul edilip, çeşitli destekler alabilmektedir. Bu destekler aşağıdaki gibidir;

 

Fon Bulma Desteği

İş fikirlerinin veya projelerin yaşama geçirilip, sürdürülebilir işletmeler haline gelebilmesi amacıyla ve/veya mevcut iş fikrinin veya projenin teknolojik tabanlı üretime ve toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir ürün ve hizmete dönüştürülmesine yönelik uygun fonlara erişim hakkında destek sağlanmaktadır.

 

Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Desteği

İş fikirlerinin ortaya çıkması ve/veya uygulanması sonucu oluşan çıktıların korunmasına yönelik bilgi ve hizmetler verilmektedir. Çıktıların tescil edilmesi konusunda dosya hazırlanması, başvuru takibi yapılması, tescillenen çıktının ticarileşme yol haritasının belirlenmesi ve gerektiğinde uzman çözüm ortağı desteğinin alınması sağlanmaktadır.

 

Proje Yönetim Desteği

Proje fikirleri DETTO uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Gerektiğinde projenin teknolojik altyapısının ve teknik yeterliliğinin doğrulanması için doğru araştırmacı ile buluşma sağlanmaktadır. Ayrıca, her girişimcinin kendi yapısına uygun esnek bir bakış açısıyla; birçok farklı ulusal ve uluslararası destek programına (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Bakanlıklar, vb.) erişime, gerekli durumda ortak bulunmasına, yenilikçi Ar-Ge stratejilerinin oluşturulmasına, proje dosyasının onay makamının mevzuatına uygun olarak hazırlanıp başvurunun yapılmasına ve paydaşlar arasındaki sözleşme yönetimine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Mentor Desteği

İş fikrinin olgunlaştırılması ve iş planı oluşturulması aşamaları sonrasında yaratıcı fikrin katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi ve piyasada ticarileştirilmesi noktasında girişimcilere desteğe ihtiyaç duyduğu konularda mentorluk desteği sağlanmaktadır.

 

Network Geliştirmeye Yönelik Atölye Çalışmaları

Sektörün önde gelen temsilcileri ile girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını içeren, ihtiyaçlar ve çalışma alanları doğrultusunda girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye , girişimcilerin ticarileşme süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan atölye çalışmaları yapılmaktadır.

 

 
TGB-1 Tınaztepe Yerleşkesi

Doğuş Caddesi No: 207/Z DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi Buca 35390 İzmir Türkiye
+90 (232) 301 97 97
detto@deu.edu.tr
info@depark.com


TGB-2 Balçova/Sağlık Teknoparkı (Yönetim)

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi Mithatpaşa Cad. No:56-20
DEPARK Zeytin Binası Balçova 35340 İzmir Türkiye
+90 (232) 412 80 00
detto@deu.edu.tr
info@depark.com